Tietoa kilpailuissa annettavien palkintojen verotuksesta

13.7.2015

Verottaja on antanut tarkennetun ohjeen urheilukilpailuissa annettavien palkintojen verotuksesta. Golfliitto on pyytänyt KPMG Oy:n verokonsultteja selvittämään tarkemmin, mitä verottajan viime syksynä antama ohje palkintojen verotuksesta tarkoittaa käytännössä golfkilpailun järjestäjälle ja palkinnon saajalle.

Verohallinnon 20.10.2014 antaman ohjeistuksen mukaisesti kilpailun järjestäjä (Suomen Golfliitto tai muut taho joka vastaa kilpailun järjestämisestä) on velvollinen ilmoittamaan antamansa palkinnot ja voitot (myös sponsoreiden antamat palkinnot) vuosi-ilmoituksella muun veronalaista ansiotuloa olevan suorituslajin tunnuksella H4.

Palkinnoista ja voitoista annetaan vuosi-ilmoitus kuitenkin vain, jos palkinnon tai voiton määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa. Mikäli yksittäisen henkilön kaikkien palkintojen ja voittojen yhteenlaskettu arvo jää alle 100 euroon kalenterivuodessa ei kilpailun järjestäjä ole velvollinen jättämään vuosi-ilmoitusta.

Kilpailun järjestäjät ovat täten velvollisia seuraamaan kalenterivuoden aikana järjestämiensä kilpailujen osalta ylittääkö jonkun henkilön saamien palkintojen tai voittojen arvo 100 euroa, ja tarvittaessa jättämään vuosi-ilmoitus.

Alaraja koskee vuositasolla yhtä maksajaa, eli käytännössä pelaaja voi saada usealta seuralta alle 100 euron palkinnon kalenterivuodessa ilman maksajan ilmoitusvelvollisuutta. Pelaajalla on kuitenkin näissäkin tapauksissa aina velvollisuus ilmoittaa saamansa palkinnot ja voitot omalla veroilmoituksellaan.

Palkinnot arvostetaan palkinnon laadusta riippumatta niiden käypään arvoon. Vain symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet voivat jäädä verotuksen ulkopuolelle. Tällaisia symbolisia esineitä ovat esimerkiksi tiipussit.

Koska viime kädessä jokainen seura ja palkinnon vastaanottaja on itse vastuussa verottajalle antamistaan tiedoista ja mahdollisten laiminlyöntien seurauksista, Golfliitto kehottaa seuroja ja pelaajia toimimaan ao. selvityksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Palkintojen ja voittojen saajat voivat yksilöidä omalla veroilmoituksellaan ne harrastustoiminnan menot, joita vaatii vähennettäväksi harrastustoiminnan tuloistaan, ja verottaja viime sijassa ratkaisee kulujen vähennyskelpoisuuden.

 

Karelia golf kerää kaikkien palkinnon saajien ilmoitukset ja toimittaa ne kauden päätteeksi Suomen Golfliittoon. Mikäli et vielä ole jättänyt ilmoitusta tee se joko käydessäsi klubilla tai voit sen myös täyttää ohessa olevalla liitetiedostolla ja lähettää se sähköisesti caddiemasterille: caddiemaster@kareliagolf.fi.

Lisää aiheesta golfliiton sivuilla, josta linkki myös KPMG Oy Ab tekemään selvitykseen osoitteessa:

http://www.golf.fi/uutinen/-/asset_publisher/2kVD/content/uutiset-tietoa-kilpailuissa-annettavien-palkintojen-verotuksesta?p_p_auth=ZEqQD9S1

Liitteenä Karelia Golfin oma ilmoituslomake.

Liite tulossa heti teknisten vaikeuksien korjauduttua. Palkintojen ilmoitus verotukseen-lappuja jaossa myös Kontioniemen caddiemasterin toimistossa.

Ajankohtaista