Seuratoimintapäivä tammikuun lopussa

15.2.2016

Lähes 40 innokasta ja sitoutunutta golfyhteisön toimijaa toimikunnista ja seuran hallituksesta mukaan lukien yhteisömme työntekijät aloittivat uutta golfvuotta lauantai aamupäivän verran seuratoimintapäivän teemalla.

Puheenjohtaja avauksessaan hahmotti päivän tavoitteita ja tilaisuuden luonnetta sekä merkitystä.

Mika pohjusti tulevaa keskustelua nostoilla yhteisömme tilanteesta ja toiminnastamme sekä 2011 vahvistetun seurastrategian toteutumisesta.

Aluksi pohdimme yksilötyönä yhteisömme nykytilaa – sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisen ympäristömme mahdollisuuksia ja uhkia. Yhteisessä keskustelussa totesimme tilanteemme vähintäänkin varsin hyväksi, vahvuuksia totesimme olevan merkittävästi enemmän kuin heikkouksia tai uhkia. Tunnistimme ja kirjasimme sisäisiä heikkouksia, joista osa on itse aiheutettuja. Keskustelimme eteenpäin katsoen ns. klubi- ja seurahengestä. Totesimme kaikkien seuran jäsenten ja toimijoiden olevan vastuussa hyvästä ilmapiiristä yhteisössämme. Tässäkään asiassa ei voi olla vapaakyytiläisenä ja ainoastaan arvostelijana.

Tutustuimme Suomen golfliiton Strategia 2016 – 2020 luonnokseen, joka käsitellään liittokokouksessa helmikuun puolivälissä. Keskustelimme visiosta ja missiosta – Parasta vapaa-aikaa ja golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen.

Strateginen tahtotila ja strategiset painopistealueet saivat aikaan hyvän keskustelun. Keskustelimme oman yhteisömme strategian vähintäänkin päivittämisestä vahvistettavan Suomen golfliiton strategianhengen mukaiseksi. Tavoitteemme on osallistaa iso joukko toimijoitamme ja koko jäsenistö mukaan strategiatyöhön. Alustava tavoite on esitellä seuran kevätkokouksessa väliraportti strategiasta ja syyskokouksessa lopullisesti hyväksyä strategia vuoteen 2020 asti.

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat golfliiton liittokokoukseen, jossa strategiaa käsitellään monipuolisesti. Helmikuun hallituksessa päätetään strategiatyön aikataulusta ja työstämisestä.

Tilaisuuden loppupuolella käsittelimme ja keskustelimme toimikuntien roolista ja asemasta yhteisössämme. Yhteinen näkemyksemme oli, että toimikunnat ovat toiminnan ydin ja tuottavat jäsenille elämyksiä golfin parissa. Toimikuntiin otetaan vastaan innokkaita toimijoita, uudet näkemykset vievät asioita eteenpäin. Todettiin toimikuntien olevan hyvässä vireessä omine suunnitelmineen menossa kohti avautuvia viheriöitä.

Toimikunnat huomioivat omissa suunnitelmissaan seuran vahvistetun toimintasuunnitelman tavoitteet ja pyrkivät osaltaan tukemaan tavoitteiden toteutumista.

Yhteenvedossaan puheenjohtaja totesi tilaisuuden positiivisuuden ja hengen olevan merkittävä voimavara yhteisölle. Hallitukset ovat asettaneet tulevalle kaudelle haastavat tavoitteet toiminnalle. Vahva talous antaa mahdollisuuksia kehittyä. Golf lajina on houkutteleva vapaa-ajan toiminto. Kun pystymme tarjoamaan lajin parissa ympärivuotisen mahdollisuuden harrastaa omaa rakasta lajiamme, se mahdollistaa yhteisöllemme vakaan tulevaisuuden.

Ajankohtaista